صبح همچین که داشتم میرفتم درمانگاه بعد از من یه آقایی نشستن توی تاکسی که به شدت دندونش درد میکرد ... داشت برا راننده توضیح میداد که درد دارم و هیچ جا دندونپزشک نداره منم گفتم برید فلان درمانگاه گفت رفتم دکتر نداشته گفتم من خودم دکتر اونجام بریم ببینم چی میشه کرد ...قیافه رانتده و آقائه دیدنی بود عین فیلما برگشتن منو یه نیگاه انداختن و تا چندلحظه مبهوت بودن ... 

سکانس بعدی: کشیدن یک هفت بالا که به سختی نیمه بی حس شده بود ... برای مریضی که به قول دستیارمون جفت شش آورده بود هورا

/ 1 نظر / 22 بازدید
دل آرام

[قلب]