چند روز پیشا یک مریض داشتم که دندون شش پایینش از سمت لینگوال و دیستال پوسیده بود ...بدون رابردم و با پوسیدگی هایی در حد لثه ... همش دندون خیس میشد اخرشم یک اندو ناقص under شد ... جلسه ی بعدش با کلی ناامیدی بازم اسپریدرو بردم توی کانال تونستم چندتا گوتا دیگه هم بذارم آخرش که گرافی گرفتم خیلی خوب شده بود ... هنوزم حس خوب عکس پایان کارمو دارم قلب

تو (تیر) نیفکندى آنگاه که افکندى بلکه خدا افکند (آیه ی 11 سوره ی انفال)

در واقع خدا گوتا ها رو راهنمایی کردن درست برن خدا جونم ممنونم قلب

/ 1 نظر / 35 بازدید
Mr chapool

خیلی فنی مینویسید[نیشخند]من حتی نمیتونم درست حسابی بخونمشون[نیشخند]