ماه رمضون

از جمله امتحانات الهی در این ماه مبارک بیدار شدن در سحر هاست گریه

خواهرم اومد بیدارم کنه و بعد از کلی تلاش من شرمنده پشتکار و امیدش برا بیدار شدن خودم شدم ..... با خودم گفتم بذار با لبخند با خواهرم روبرو بشم برا همین با لبخند گفتم الان وقت بیدار شدنه؟؟؟ اونم گفت آره...

منم خیلی منطقی دوباره پرسیدم الآن وقت بیدار شدنه یا خوابیدن؟؟؟ ایشونم با کلی خنده گفتن بیدار شدن ....

نمیدونم چرا حس کردم باید قهقهه بزنم تو خواب سوال

 بعدشم اصن هیچی یادم نمیومد این مکالماتو برام تعریف کردن قهقهه

/ 0 نظر / 22 بازدید