گاز گرفتن مسأله این است ....

یک عدد آقای بازنشسته اومدن پیش همکارم و گفتن:

آقای دکتر دندونامو کی بیارم برام درست کنید نمیتونم باهاشون گاز بگیرم ایشونم جای خواهرم هستن (با اشاره به بنده) شبا که بچه هام اذیتم میکنن نمیتونم گازشون بگیرم .... 

من فقط احساس میکردم چشمام از تعجب داره از کاسه درمیاد همین ....

/ 0 نظر / 24 بازدید