یکی از خصوصیات کاری من اینه تمام تلاشمو میکنم کارم برای مریض عالی باشه ممکنه همیشه بهترین نشه اما تمام تلاشمو میکنم ... اما متاسفانه این خصوصیت من از طرف سایر همکارا تعبیر به وسواسی بودن و کند بودن میشهناراحت مریضامم دو دسته ان گاهی به خاطر دقتم تشکر میکنن و گاهی حوصلشون سر میره و مدام غر میزننگریه

سر یکی از مریضام خیلی وقت گذاشتم و واقعا هم کارش خوب شده بود ولی هی بهم غر میزد که دیرم شده گفتم باقی دندوناتونو من انجام نمیدم بدید به سایر همکارا ... (مثلن خواستم برا مریضم ناز کنمخجالت) مریضمم هم خیلی شیک و مجلسی آخر کار فرمودن ببخشید من میخوام بقیه ی دندونامو آقای دکتر دال که یونیت بغلی هستن انجام بدن البته ناراحت نشید خانم دکتر برای سرعت عمل میگمناراحت

منم خیلی روشنفکرانه گفتم چشم و به آقای دکتر گفتم ایشونم با وجودی که وقت نداشتن قبول کردن که با یک مریض ایشون جابه جا کنم اما چی شد مریض امروز اومدن و آقای دکتر به شدت سرش شلوغ بود و مریضاشونم همشون مریض قبلی خودشون بودن ... یه جور خاصی حس بدی داشتم ... تا اینکه دست دکتر فر دوست خودم بیکار بود و قرار شد کار مریضو انجام بده بسی مسرور شدم که یهو فر اومد بهم گفت مریضتو رد کردم گفتم چرا؟؟؟؟ گفت چون دفترچه خودش نبوده ...دفعه ی قبلی هم اشتباهی براش کار کردی احتمال داره کسورات بخوره ...

این جور شد که کار مریض دل شکون من انجام نشد ...

/ 0 نظر / 18 بازدید