وب نوشته های دکتر محیصا

» غمی به وسعت ژرفای زمین :: ۱۳٩٦/٢/۱٤
» ۱۳٩٥/۱٢/۱ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» شرح رسالة ولایة علامه طباطبایی :: ۱۳٩٥/٩/٢٤
» ۱۳٩٥/۸/٢ :: ۱۳٩٥/۸/٢
» ۱۳٩٥/٧/٢۸ :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» ۱۳٩٧/۳/۱٠ :: ۱۳٩٧/۳/۱٠
» ۱۳٩٥/٦/۱٦ :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» ۱۳٩٥/٢/٧ :: ۱۳٩٥/٢/٧
» غم عشقی کشیدم که مپرس ... :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» کیمیا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» ۱۳٩٥/۳/۱٠ :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» تربیت کودک :: ۱۳٩٤/۱٠/۸
» اختلاف طبقاتی تحصیلاتی :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» عشق :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ۱۳٩٤/۱٠/٧ :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» خواستگار دندونپزشکا :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ۱۳٩٤/۱٠/٧ :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» ۱۳٩٤/۸/٤ :: ۱۳٩٤/۸/٤
» مسوولیت :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» رفرنس آزمون دستیاری دندانپزشکی 1395 :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» سندروم کار برای آشنا :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» ۱۳٩٤/٧/٢٩ :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» ۱۳٩٤/٧/٢٩ :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» ۱۳٩٤/٦/٢۱ :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» ۱۳٩٤/٥/٢٧ :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» ۱۳٩٤/٥/٢٧ :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» ۱۳٩٤/٥/٢٧ :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» ۱۳٩٤/٥/٢٥ :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» غربت امام غریب ... :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» ۱۳٩٤/٥/٢٤ :: ۱۳٩٤/٥/٢٤
» دکتر !!! :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» گاز گرفتن مسأله این است .... :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» مررررررررد :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» ۱۳٩٤/٥/٢۳ :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» ۱۳٩٤/٥/٢۳ :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» اصرار... :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» درد دهان :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» پایتخت :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ماه رمضون :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» ۱۳٩٤/۳/٢٢ :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» انتقاد :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» خندوانه :: ۱۳٩٤/۳/٢٢
» محیصا :: ۱۳٩٤/۳/۱٠

Design By : Pars Skin